Ge Ditt Stöd

INDIEN MISSIONEN

Ge Ditt Stöd

Ge Ditt Stöd

 

Postgiro:  393304-1

Bankgiro: 686-4946

Swish:      1231613165

 

Ditt Stöd går till att:

 

  • Sprida Evangelium
  • Undervisa pastor /evangelister
  • Bygga kyrkor
  • Hjälpa de behövande

 

Alla partners får regelbunden information från Indien Missionen.

 

Kom ihåg att som partner blir du en mycket viktig länk i en kedja av människor som Gud använder för att bygga sitt rike i Indien.

 

Tillsammans förmår vi mycket! Genom ditt stöd, stort som litet kan vi utveckla vårt arbete i Indien. Detta kommer att leda till att fler människor, lämnar sina liv till Jesus Kristus. Vår bön är att du ska förena dig med oss och bli en partner till Indien Missionen. Ditt stöd är ovärderligt!

 

Jag vill bli partner till Indien Missionen.

 

Skicka ett mail till:

gettill@indienmissionen.com

 

Ange detta i mailet:

 

  • Vad du vill ge varje månad, eller vilket engångsbelopp du vill ge oss.
  • Namn och adress
  • Telefon nummer 

 

Tack för din Gåva!