om

INDIEN MISSIONEN

Om

FÖRENINGEN INDIEN MISSIONEN

 

Föreningen Indien Missionen  bildades 2005. Indien Missionens uppgift är att sprida evangelium i Indien, plantera församlingar, undervisa pastorer och evangelister, stödja församlingar och pastorer, samt verka för socialt och ekonomiskt stöd till de behövande i indien.

 

BEHÖVEN ÄR STORA

 

Behöva är stora i Indien , och därför behövs Du!!

 

Vi vill att Guds rike ska fortsätta att expandera i Indien.

 

För att detta ska bli möjligt behöver vi fler parters.

 

VI BEHÖVER IDAG:

 

  • Partners som är förebedjare för Indien Missionen
  • Partners som ekonomiskt stödjer Indien Missionen

 

 

DITT STÖD GÅR TILL ATT:

 

  • Sprida Evangelium
  • Undervisa pastorer/evangelister
  • Bygga kyrkor
  • Hjälpa de behövande

 

Alla partners får regelbunden information från Indien Missionen.

 

Kom ihåg att som partner blir du en mycket viktig länk i en kedja av människor som Gud

använder för att bygga sitt rike i Indien. Tillsammans förmår vi mycket ! Genom ditt stöd, stort som litet kan vi utveckla vårt arbete i Indien. Detta kommer att leda till att fler  människor, lämnar sina liv till Jesus Kristus. Vår bön är att du ska förena dig med oss bli en partner till Indien Missionen. Ditt stöd är ovärderligt!

 

 

Indien Missionens arbete

 

Idag arbetar Indien Missionen på flera platser i Indien. Vi  arrangerar kampanjer, arbetar med församlingsplantering och undervisar ledare/pastorer. Vi stödjer också ett barnhem i Narsapur. Barnhemmet har idag 77 barn. Barnhemmet behöver faddrar. Du som är intresserad att bli en fadder, hör av dig till oss.